Sanskrit Baby Names

Baby boy names starting with: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
Baby girl names starting with: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Twin Baby Boy - Girl Names in Sanskrit

 • Aadithya, Aditi
 • Achyuth, Achala
 • Abhishek, Aishwarya
 • Akshay, Akshara
 • Abhay, Aabha
 • Akhil, Akshitha
 • Anil, Anitha
 • Anuj, Anjusha
 • Amar, Ameya
 • Anupam, Anamika
 • Arun, Aarushi
 • Abhijath, Abhinava
 • Ajay, Aarathi
 • Aadesh, Aatmaja
 • Aarjav, Aarushi
 • Aarjav, Aardra
 • Aarav, Aarya
 • Akshay, Akshitha
 • Akshat, Akshata
 • Aaryan, Aarathi
 • Bhagath, Bhagya
 • Bhuvan, Bhavana
 • Chethan, Chaithanya
 • Chinmay, Chethana
 • Dhruv, Dhanya
 • Devesh, Devika
 • Damodar, Damayanti
 • Dayaram, Devangi
 • Dheeraj, Deepali
 • Dinoop, Divya
 • Govind, Gopika
 • Govardhan, Ganga
 • Ganesh, Gaatha
 • Gireesh, Gauri
 • Girilal, Gayathri
 • Gurpreet, Gurmeet
 • Harikesh, Haritha
 • Hridesh, Hridya
 • Harihar, Hamsini
 • Indrajith, Ishana
 • Jagan, Janani
 • Jishnu, Jyothika
 • Jithesh, Jeeva
©2010-2014 aliveprojects.com