Sanskrit Baby Names

Baby boy names starting with: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
Baby girl names starting with: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Twin Baby Boy Names in Sanskrit

 • Aananth, Achyuth
 • Abhijith, Avinash
 • Abhijith, Abhishek
 • Akshay, Abhay
 • Abhay, Nirbhay
 • Akhil, Nikhil
 • Anil, Amal
 • Anuj, Tanuj
 • Amar, Mihir
 • Anupam, Nirupam
 • Arun, Arjun
 • Abhijath, Abhinav
 • Ajay, Abhay
 • Aadesh, Aadarsh
 • Aarjav, Arnav
 • Aarjav, Aarav
 • Aarav, Apoorv
 • Akshay, Abhay
 • Akshat, Ankit
 • Aaryan, Aaryaman
 • Aadarsh, Avinash
 • Aahlad, Prahlad
 • Aayush, Peeyush
 • Amitab, Ajitab
 • Bhagath, Bhagavath
 • Bhuvan, Bhupan
 • Bhajan, Keertan
 • Chethan, Chinthan
 • Chinmay, Thanmay
 • Dhruv, Dhrupad
 • Devesh, Deepesh
 • Damodar, Divakar
 • Dayaram, Jayaram
 • Dheeraj, Neeraj
 • Dinoop, Niroop
 • Govind, Gopal
 • Govardhan, Gometak
 • Ganesh, Gangesh
 • Gireesh, Gaurish
 • Girilal, Girivar
 • Gurpreet, Gurmeet
 • Harikesh, Hrishikesh
 • Hridesh, Hridayesh
 • Harihar, Harilal
 • Indrajith, Indraneel
 • Jagan, Jeevan
 • Jishnu, Vishnu
 • Jithesh, Hithesh
 • Keshav, Madhav
 • Ketan, Kedar
 • Kamal, Kapil
 • Karan, kiran
 • Kripal, Nripal
 • Lalith, Lohith
 • Maheshwar, Manohar
 • Mridul, Mukul
 • Mohith, Rohith
 • Mandar, Malhar
 • Manjeet, Mandeep
 • Meghan, Meghaj
 • Milan, Milind
 • Mukund, Madhav
 • Natesh, Nagesh
 • Natvar, Natraj
 • Naren, Naman
 • Nihal, Nihar
 • Prasanth, Praveen
 • Pranav, Adwaith
 • Pradeep, Prakash
 • Pramod, Prabodh
 • Paramjeet, Parantap
 • Praneet, Pradeep
 • Pushkar, Pushpesh
 • Peeyush, Puneet
 • Raj, Rajeev
 • Rajath, Ranjith
 • Rakesh, Rajesh
 • Raghu, Raghav
 • Randheer, Ranveer
 • Ratheesh, Ratnesh
 • Rohan, Mohan
 • Rohan, Roshan
 • Ramdas, Krishnadas
 • Sudhakar, Divakar
 • Shreyas, Preyas
 • Saran, Sharan
 • Sunand, Sushanth
 • Sudeep, Pradeep
 • Sreedhar, Sreekar
 • Sambath, Sambodh
 • Sanjay, Samay
 • Sanket, Sankalp
 • Sarin, Saras
 • Satheesh, Ratheesh
 • Sathvik, Rithvik
 • Sachin, Saurav
 • Shreenath, Jayanath
 • Sumant, Sumed
 • Sudev, Suhas
 • Tilak, Tarak
 • Tapan, Tapas
 • Uday, Ushus
 • Umesh, Unmesh
 • Varun, Tarun
 • Vijay, Vinay
 • Vedant, Adwaith
 • Vasudev, Venkatesh
 • Ved, Dev
©2010-2014 aliveprojects.com