Sanskrit Baby Names

Baby boy names starting with: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
Baby girl names starting with: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Sanskrit baby boy names starting with E

Name Meaning Numerology
Ekalavya One character from Mahabharatha 6
Ekadanthan Lord Ganapathy 7
Eshaan The lord Shiva 3
Easwar The lord 4
Easwar Dutt Gift of the lord 6
©2010-2014 aliveprojects.com