Sanskrit Baby Names

Baby boy names starting with: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
Baby girl names starting with: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Sanskrit baby girl names starting with U

Name Meaning Numerology
Ujjvala Radiant 5
Upasana Worship 1
Ullasitha Joyful 4
Usha Dawn 4
Utpala Flower 8
Uloopi Name of Arjun's wife 7
Utpalabha Lotus like 1
Utpalakshi Lotus Eyed 1
Uthama Exceptional 1
Utpalini Lotus 3
Unnathi prosperity 6
Urvasi Name of the Apsara 9
Uma Parvathi 8
Uditi Sunset 9
Udaya Dawn 7
Urmila Wife of Lakshmana 2
Urvi Earth 7
Uttara Daughter of king Virata 9
©2010-2014 aliveprojects.com